Gói cước dịch vụ HostingNơi lý tưởng cho website của bạn Nhanh, ổn định, nhiều sự lựa chọn

Medium

 • 0,73 GB
 • 15 GB
 • 10
 • 10
 • 1

Advanced

 • 1,5 GB
 • 60 GB
 • 20
 • 30
 • 2

Pro

 • 2,5 GB
 • 90 GB
 • 35
 • 50
 • 4

Super

 • 3,5 GB
 • 120 GB
 • 50
 • 70
 • 5

Max

 • 5 GB
 • 150 GB
 • 75
 • 100
 • 7

Reseller A

 • 10 GB
 • 200 GB
 • 125
 • 250
 • 15

Reseller B

 • 25 GB
 • 350 GB
 • 225
 • 450
 • 25

Reseller C

 • 45 GB
 • 450 GB
 • 275
 • 550
 • 45

Reseller D

 • 80 GB
 • 600 GB
 • 350
 • 700
 • 60