Gói cước dịch vụ SSLDịch vụ VNPT SSL tạo dựng niền tin, nâng cao thương hiệu cho website. VNPT SSL mang tới tiêu chuẩn an ninh, cung cấp bảo mật và mã hóa các thông điệp trao đổi giữa trình duyệt và Server.

Alpha WildCard

 • Miễn phí
 • 256 bits
 • Tên miền
 • 1
 • Không
 • 10.000$
 • 1-3 năm
 • 24/7

Alpha WildCard

 • Miễn phí
 • 256 bits
 • Tên miền
 • 1
 • Không
 • 10.000$
 • 1-3 năm
 • 24/7

DV WildCard

 • Miễn phí
 • 256 bits
 • Tên miền
 • 1
 • 10.000$
 • 1-3 năm
 • 24/7

OV WildCard

 • Miễn phí
 • 256 bits
 • Tổ chức
 • 1
 • 1.250.000$
 • 1-3 năm
 • 24/7

Alpha WildCard

 • Miễn phí
 • 256 bits
 • Tên miền
 • 1
 • Không
 • 10.000$
 • 1-3 năm
 • 24/7

Alpha WildCard

 • Miễn phí
 • 256 bits
 • Tên miền
 • 1
 • Không
 • 10.000$
 • 1-3 năm
 • 24/7

DV WildCard

 • Miễn phí
 • 256 bits
 • Tên miền
 • 1
 • 10.000$
 • 1-3 năm
 • 24/7

OV WildCard

 • Miễn phí
 • 256 bits
 • Tổ chức
 • 1
 • 1.250.000$
 • 1-3 năm
 • 24/7

TÍNH NĂNG VNPT SSL

Tính năngAlpha SSL StandardAlpha SSL WildCardDV SS StandardDV SS WildCardOV SSL StandardOV SSL WildCardEV SSL Standard
Độ tin cậy*****************
Hiển thị ổ khóaỔ khóa màu xanh lá câyỔ khóa màu xanh lá câyỔ khóa màu xanh lá câyỔ khóa màu xanh lá câyỔ khóa màu xanh lá câyỔ khóa màu xanh lá câyỔ khóa màu xanh lá cây
Thanh địa chỉ mầu xanhhttps://domain/https://domain/https://domain/https://domain/https://domain/https://domain/Tên tổ chức https://domain/
Tên miền được cấp1Không giới hạn Subdomain1Không giới hạn Subdomain1Không giới hạn Subdomain1
Độ dài khóa2048bits2048bits2048bits2048bits2048bits2048bits2048bits
Thời hạn đăng ký – gia hạn1-3 năm1-3 năm1-3 năm1-3 năm1-3 năm1-3 năm1-2 năm
Chính sách bảo hiểm$10,000$10,000$10,000$10,000$1,250,000$1,250,000$1,500,000
Thời gian cấp phát1 ngày1 ngày1 ngày1 ngày1-3 ngày1-3 ngày5-7 ngày
Hỗ trợ khách hàng24/724/724/724/724/724/724/7