Gói cước dịch vụ HostingNơi lý tưởng cho website của bạn Nhanh, ổn định, nhiều sự lựa chọn

25%

Medium

 • 1 GB
 • 30 GB
 • 15
 • 15
 • 4
25%

Medium

 • 2.5 GB
 • 60 GB
 • 15
 • 10
 • 4
25%

Medium

 • 5 GB
 • 90 GB
 • 40
 • 40
 • 6
25%

Medium

 • 7 GB
 • 150 GB
 • 60
 • 60
 • 8
25%

Medium

 • 2.5 GB
 • 60 GB
 • 15
 • 10
 • 4
25%

Reseller A

 • 10 GB
 • 200 GB
 • 125
 • 250
 • 15

Reseller B

 • 25 GB
 • 350 GB
 • 225
 • 450
 • 25

Reseller C

 • 45 GB
 • 450 GB
 • 275
 • 550
 • 45

Reseller D

 • 80 GB
 • 600 GB
 • 350
 • 700
 • 60