Gói cước dịch vụ HostingNơi lý tưởng cho website của bạn Nhanh, ổn định, nhiều sự lựa chọn

25%

Medium

 • 1 GB
 • 30 GB
 • 15
 • 15
 • 2
25%

Medium

 • 2.5 GB
 • 60 GB
 • 15
 • 10
 • 4
25%

Medium

 • 5 GB
 • 90 GB
 • 40
 • 40
 • 6
25%

Medium

 • 7 GB
 • 150 GB
 • 60
 • 60
 • 8
25%

Medium

 • 2.5 GB
 • 60 GB
 • 15
 • 10
 • 4
25%

Reseller A

 • 20 GB
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
25%

Reseller B

 • 40 GB
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
25%

Reseller C

 • 70 GB
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
25%

Reseller D

 • 100GB
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited