VNPT Colocation

Gói cước dịch vụ VNPT COLOCATION

Dịch vụ VNPT Colocation là dịch vụ cho thuê một phần không gian – diện tích mặt sàn để đặt hệ thống máy chủ và các thiết phị phần cứng khác tại Trung tâm dữ liệu Datacenter của VNPT DATA.Với hạ tầng IDC lớn nhất Việt Nam, đạt chuẩn quốc tế, chuyên nghiệp và bảo mật cao. VNPT Colocation mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn thích hợp

 

Bronze

 

 • 1U
 • 300W
 • Không giới hạn
 • 50Mbps/4Mbps

Silver

 

 • 1U
 • 300W
 • không giới hạn
 • 100Mbps/6Mbps

Gold

 

 • 1U
 • 300W
 • không giới hạn
 • 200Mbps/10Mbps

Diamond

 

 • 1U
 • 300W
 • không giới hạn
 • 400Mbps/20Mbps

Platinium

 

 • 1U
 • 300W
 • không giới hạn
 • 300Mbps/15Mbps

Colo Offline

 

 • 1U
 • 300W
 • Không
 • Không

Rack Online

 

 • 42U
 • 6000W
 • không giới hạn
 • 100Mbps/6Mbps

Rack Offline

 

 • 42U
 • 6000W
 • không
 • 0