Gói cước dịch vụ CloudVới Cloud Server, bạn sở hữu một server với các tính năng như một server vật lý mà không tốn chi phí và thời gian cho việc quản lý và vận hành, ngoài ra còn có các lợi ích như tính sẵn sàng, tốc độ truy cập và bảo mật..

VNPT Cloud 1

 • 1 vCPU
 • 512 MB
 • 10 GB
 • 1
 • 100Mbps/5Mbps

VNPT Cloud 2

 • 2 vCPU
 • 1 GB
 • 40 GB
 • 1
 • 50Mbps/5Mbps

VNPT Cloud 3

 • 3 vCPU
 • 2 GB
 • 60 GB
 • 1
 • 100Mbps/10Mbps

VNPT Cloud 4

 • 4 vCPU
 • 3 GB
 • 80 GB
 • 1
 • 100Mbps/10Mbps

VNPT Cloud 5

 • 4 vCPU
 • 4 GB
 • 100 GB
 • 1
 • 150Mbps/10Mbps

VNPT Cloud 6

 • 5 vCPU
 • 6 GB
 • 120 GB
 • 1
 • 150Mbps/10Mbps

VNPT Cloud 7

 • 5 vCPU
 • 8 GB
 • 140 GB
 • 1
 • 200Mbps/15Mbps

VNPT Cloud 8

 • 6 vCPU
 • 10 GB
 • 160 GB
 • 1
 • 200Mbps/15Mbps

VNPT CloudVới Cloud Server, bạn sở hữu một server với các tính năng như một server vật lý mà không tốn chi phí và thời gian cho việc quản lý và vận hành, ngoài ra còn có các lợi ích như tính sẵn sàng, tốc độ truy cập và bảo mật..