Gói dịch vụ Dedicate ServerQuản trị thông minh, tốc độ gửi vượt trội, đăng nhập tại bất kỳ đâu

HP 1

 • HP
 • E3-1230 3.20Ghz
 • 1TB Sata
 • 8 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

HP 2

 • HP
 • 2 x E5606 2.13GHz
 • 2 x 1TB Sata
 • 16 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

HP 3

 • HP
 • 2 x E5620 2.40GHz
 • 2 x 1TB Sata
 • 32 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

DELL 1

 • Dell
 • E3-1230 3.20Ghz
 • 1TB Sata
 • 8 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

DELL 2

 • Dell
 • 2 x E5606 2.13GHz
 • 2 x 1TB Sata
 • 16 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

DELL 3

 • DELL
 • 2 x E5620 2.40GHz
 • 2 x 1TB Sata
 • 32 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

IBM 1

 • IBM
 • E3-1230 3.20Ghz
 • 1TB Sata
 • 8 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

IBM 2

 • IBM
 • 2 x E5606 2.13GHz
 • 2 x 1TB Sata
 • 16 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

IBM 3

 • IBM
 • 2 x E5620 2.40GHz
 • 2 x 1TB Sata
 • 32 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

VNPT ServerMáy chủ dùng riêng độc lập của VNPT là giải pháp tối ưu cho nhu cầu sử dụng số lượng người dùng lớn, cấu hình mạnh mẽ, thường xuyên